ZDENĚK ŠIGUT

ZAPSANÝ MEDIÁTOR

zapsaný mediátor

Působím jako zapsaný mediátor v České a Slovenské republice, se specializací na problematiku zdravotnictví, rodinného a občanskému práva.

Dlouhodobě se zabývám problematikou řízení lidských zdrojů, firemní a politickou kulturou, marketingem a strategických řízením ve vzdělávání dospělých, zdravotnickým právem a marketingovou komunikací.

Vzdělání:

2007 – 2010  Fakulta veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity Bratislava, MPH

2005 – 2009 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Mgr.

2002 – 2005 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Bc.

2003 – 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, andragogika, PhDr.

1997 – 2003 Filozofická fakulta Univerzity Palackého, sociologie, Ph.D.

1993 – 1996 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, právo a podnikání, Bc.

1986 – 1991 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, andragogika, Mgr.

Praxe:

2010 – dosud  mediátor v ČR a SR

2008 – 2014  Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava

2004 – 2015  Institut mezioborových studií Brno (FHS UTB Zlín)

1991 – 2004   SIGI a.s., útvar lidských zdrojů

1983 – 1990   KOR Brno, vzdělávání dospělých

Publikační činnost:

Monografie:

Šigut, Z. - Firemní kultura a lidské zdroje, Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004, ISBN 80-7357-046-7

Šigut, Z. - Firemní kultura a její implementace personálním řízením a vzděláváním. In.: Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu, Praha: Euro lex Bohemia 2004, ISBN 80-86861-04-X

Šigut, Z. - Úloha marketingu ve vzdělávání dospělých In.: Sociální pedagogika v teorii a praxi, Brno: IMS 2008, ISBN 978-80-87182-01-7

 

Učební texty:

Řehoř, A., Šigut, Z. - Základy teorie a praxe řízení, IMS Brno, 2009

Gregar, A., Řehoř, A., Šigut, Z. - Personální management, IMS Brno, 2012

 

Odborné články:

Šigut, Z. - Evropa a lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců, PERSONÁL V./2003, s. 7, Prátr, a. s. Praha

Šigut, Z. - Hra jako výchovný prvek, pracovní seminář, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, X I/2003

Šigut, Z. - Učící se organizace v systému celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2007

Šigut, Z. - Učící se organizace, MANAŽÉR 1/2008, Bratislava

Šigut, Z. - Marketing školy, MANAŽÉR 2/2008, Bratislava

Šigut, Z. - Vzdělávání jako součást kvality života seniorů, ASESOR Wroclaw, 2009

Šigut, Z. - Kvalita života seniorů, IMS Brno, 2010

Šigut, Z. - Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, IMS Brno, 2011

Šigut, Z. - Education and quality of seniorś life, Clinical Social Work Journal, ISSN 2222-386X, 2012

Šigut, Z. – Kvalita života seniorov a vzdelávanie. Medzinárodná vedecká konferencia. Katolícka univerzita Ružomberok. Dolný Kubín. 2013

 

Kdo jsem...

webdesign republication

počítadlo.abz.cz