ZDENĚK ŠIGUT

ZAPSANÝ MEDIÁTOR

  Odborný kurz pro mediátory.

  Asertivita a asertivní jednání.

  Emoční inteligence a asertivita.

  Empatie a možnosti jejího využití v manažerské  komunikaci.

  Firemní kultura a lidské zdroje.

  Firemní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

  Interpersonální komunikace jako psychologický a sociální fenomén.

  Komunikace v týmu.

  Komunikační dovednosti pro manažery.

  Management a marketing.

  Manažerská etika, lobbing a klientelismus.

  Mediační zručnosti, řešení konfliktů a krizových situací.

  Personální management.

  Problémy manažerské komunikace.

  Řešení konfliktů.

  Řízení lidských zdrojů.

  Time management.

  Verbální a neverbální komunikace.

 

Kurzy a školení

webdesign republication

počítadlo.abz.cz